• Daarom Wijsneus:

  • Snelle levering
  • Lage verzendkosten
  • Niet goed, geld terug
  • Gratis cadeauverpakking
  • Veilig betalen

Retourneren, ruilen en herroepen

Ruilen, retourneren en herroepen
Bij Wijsneus kun je een artikel ruilen of retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Wanneer je denkt meer tijd nodig te hebben, neem dan even contact op. Het is wel van belang dat het artikel compleet is, en in de originele verpakking zit (indien redelijkerwijs mogelijk). Twijfel je over de juiste maat, neem dan gerust contact met ons op, dat voorkomt een eventuele retour of ruiling. Onze ervaren medewerkers adviseren je graag: 0031(0)50-3112080/ info@wijsneus.nl
 
Het ruilen of retourneren van je bestelling is mogelijk. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mag je de retour aanmelden en dan heb je 14 dagen de tijd om de zending retour te sturen. Wijsneus hanteert de afleverdatum van de vervoerder als ontvangstdatum. Binnen dit termijn mag je het artikel bekijken en/of passen, tenzij anders vermeld. 

Als consument heb je recht op 14 dagen bedenktijd om de Wijsneus producten kunnen zien, voelen en beoordelen. Wanneer je de hele order terugstuurt (met of zonder reden) zullen we je het hele orderbedrag terugstorten, incl. de verzendkosten die je in de shop hebt betaald (niet de kosten die jij maakt om het terug te sturen aan ons), op het rekeningnummer wat bij ons bekend is.
 
Wil je een artikel retour sturen, neem dan contact op met onze klantenservice via info@wijsneus.nl Je krijgt dan snel reactie over de afhandeling van de ruiling of retour. Het aankoopbedrag zal na ontvangst (in goede orde) van het retourartikel, binnen 5 werkdagen (op de rekening waarmee is betaald) worden teruggestort, inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending.
 

Wat is het herroepingsrecht en hoe maak ik daar gebruik van?  
Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

- De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Modelformulier: herroeping

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
- Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
- Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

- De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

- De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

- Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 
Garantietermijn
Wijsneus leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming na. Wij staan voor deugdelijke producten. Je mag verwachten dat een door ons geleverd product naar redelijke verwachtingen fungeert. Mocht het artikel onverhoopt toch defect raken, dan kun je natuurlijk ook op ons rekenen.

Heb je een klacht over een artikel, onze dienstverlening of over (de bezorging van) je bestelling?
Voor het aanmelden van een klacht of defect geldt een andere procedure dan voor retourneren van artikelen. Wij verzoeken je om de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (elke werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur) via +31 (0)050-3112080 maar bij voorkeur via ons e-mailadres: info@wijsneus.nl

We reageren zo spoedig mogelijk op je klacht en zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Indien je de klacht per e-mail aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij je factuurnummer en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met je op kunnen nemen. We hanteren een maximum reactietermijn van 5 dagen.